Especial Coronavirus

Especial Coronavirus

Teléfono de información da Comunidade Autónoma de Galicia dedicado o COVID-19

900 400 116

Programa Comercio SeguroENLACE

LÍNEAS ICO COVID-19
Podes solicitar os préstamos con aval do Estado dispoñibles para autónomos, pymes e empresas. Para máis información – ENLACE

Actualizacións:

XOVES 15 de ABRIL
Establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación do COVID-19 en Galicia Publicado no DOG – ENLACE


MÉRCORES 14 de ABRIL
Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, e se procede á súa convocatoria e á apertura do prazo para a adhesión dos comercios. – ENLACE


VENRES 26 de MARZO
Distribución definitiva para entre as comunidades dos recursos da «Línea COVID» das axudas directas a autónomos e empresas publicado no BOE – ENLACE

Establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación do COVID-19 en Galicia Publicado no DOG – ENLACE


MÉRCORES 24 de MARZO
Programa de axudas municipais á creación de empresas 2021 (Prazo de presentación dende o 24 de marzo ata o 9 de abril)ENLACE


MARTES 23 de MARZO
Determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono turísticoENLACE

Modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresasENLACE


SÁBADO 13 de MARZO
Medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial na resposta á pandemia da COVID-19 – ENLACE


MÉRCORES 17 de FEBREIRO
Resumo das novas medidas en Galicia do 17 de febreiro ata o 03 de marzo – ENLACE


MARTES 26 de XANEIRO
Medidas especiais en Galicia para conter a evolución da situación epidemiolóxica, restricións ata o 17 de FebreiroENLACE DOGA


MÉRCORES 13 de XANEIRO
Medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica – ENLACE DOGA


LUNS 26 de OUTUBRO
Declarase o estado de alarma para conter a propagación de infeccións – ENLACE

Resumo de medidas aplicables no estado de alarma – ENLACE


LUNS 25 de MAIO
Medidas aplicables a territorios que entran na FASE 2 – ENLACE

Resumo de medidas aplicables a Galicia e a outros territorios na FASE 2 – ENLACE

Manual COMERCIO SEGURO – ENLACE

Esquema FASE 2 comercio minorista e servizos – ENLACE

Axudas e subvencións varias publicadas no DOG – ENLACE 1 | ENLACE 2

Modifícanse diversas ordes para unha mellor xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 – ENLACE


VENRES 22 de MAIO
Cursos online 100% subvencionados SEPE para Traballadores e Autónomos e afectados polo ERTE SECTOR COMERCIOENLACE

Cursos online 100% subvencionados SEPE para Traballadores e Autónomos e afectados polo ERTE GRANDES ALMACÉNSENLACE

Cursos online 100% subvencionados SEPE para Traballadores e Autónomos e afectados polo ERTE SITUACIÓN ERTEENLACE


XOVES 21 de MAIO
Medidas aprobadas polo BOE sobre o uso das mascarillas – ENLACE

Convenios ministerio e banca para anticipos de prestacións de desemprego – ENLACE


MÉRCORES 20 de MAIO
Ampliación temporal dos ERTES – ENLACE

Modificación do prazo do ingreso voluntario do imposto de actividades económicas – ENLACE

Axudas 4 tramo de créditos de avales do ICO publicado no BOE – ENLACE

Uso OBRIGATORIO das mascarillas pola poboación – ENLACE


MARTES 19 de MAIO
Corrección de erros na reanudación dos prazos de algúns procedementos administrativos – ENLACE

Acordos sobre a situación de emerxencia sanitaria no territorio da CA de Galicia – ENLACE

Deixan sen efecto por causas sobrevidas diferentes convocatorias de concesión de subvencións, becas e patrocinios, da Axencia de Turismo de Galicia – ENLACE


LUNS 18 de MAIO
Modificase na posición final 2 flexibilizando algúns medidas aplicables a territorios que seguen en fase 1 como Galicia – ENLACE


MÉRCORES 12 de MAIO
Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal – ENLACE


LUNS 11 de MAIO
Guía – Plan para a transacción a unha nova normalidade FASE 1ENLACE


MÉRCORES 05 de MAIO
Abren formularios de presentación pola Sede Electrónica para denuncias ante consumo – ENLACE

Prezo máximo de produtos sanitarios para o COVID-19 establecidos no BOE – ENLACE


LUNS 04 de MAIO
Flexibilizan determinadas restricións sociais e determínanse as condicións de desenvolvemento da actividade de comercio minorista e de prestación de servizos – ENLACE

Establécense as condiciones para a apertura ó público de determinados comercios e servizos – ENLACE

Suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas que exista risco de contaxio – ENLACE

Perruquerías – Prevención
Guía – ENLACE | Cartel – ENLACE | Díptico – ENLACE


MÉRCORES 29 de ABRIL
Plan para a transación a unha nova normalidade – ENLACE

Resumo da comparecencia do Presidente do Goberno – Plan para a transición a unha nova normalidade – ENLACE

Revisión orientativa para o levantamento das limitacións de ámbito nacional establecidas no estado de alarma – ENLACE


XOVES 23 de ABRIL
Novas medidas tributarias para PYMES e autónomos – ENLACE

Prezos máximos de venta ao público de material de protección contra o COVID19 – ENLACE

Invitación PYMES e outro sacceder axudas de inversión para a fabricación de material protección do Covid-19 – ENLACE


MÉRCORES 22 de ABRIL
Medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego – ENLACE

Resumo de medidas complementarias e urxentes para protexer a economía e o emprego fronte a crise – ENLACE


MARTES 21 de ABRIL
Dúbidas frecuentes sobre os comercios que teñen permitida a súa apertura – ENLACE


VENRES 17 de ABRIL
Medidas extraordinarias para facer fronte o impacto do COVID-19 en materia de formación profesional para o emprego no ámbito laboral – ENLACE

Amplíase o prazo de xustificación dos fondos no exercicio económico 2019 para a xestión de subvencións do ámbito laboral – ENLACE


XOVES 16 de ABRIL
Esténdese o prazo para a presentación e ingreso de determinadas declaracións e autoliquidacións tributarias – ENLACE

Axudas IGAPE reorganización empresas galegas para a produción material sanitario para o COVID19 – ENLACE


MÉRCORES 15 de ABRIL
Preguntas máis frecuentes sobre as medidas adoptadas para os autónomos – ENLACE

Tódalas preguntas e respostas sobre a nova prestación extraordinaria para autónomos – ENLACE


LUNS 13 de ABRIL
Actuacións permitidas a partir deste luns día 13 de Abril – ENLACE

Directrices para centros de traballo para a prevención de contaxios – ENLACE


MARTES 07 de ABRIL
Criterios de seguridade industrial contra o COVID-19 – ENLACE


LUNS 06  de ABRIL
Permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais – ENLACE


VENRES 03 de ABRIL
Permiso retribuído recuperable: Criterios de aplicación del Real Decreto Ley 10/2020 – ENLACE

Medidas de hixiene da consellería de sanidade en establecementos minoristas – ENLACE

Préstamos avalados para apoiar ás PEMES e autónomos – ENLACE


XOVES 02 de ABRIL
Esquema de ERTES actualizado o 2 de abril – ENLACE

Modificación das bases do 7 de Febreiro IGAPE para o acceso a crédito das PEMES – ENLACE

Esquema de préstamos do IGAPE para pymes e autónomos – ENLACE

O comercio galego pide a suspensión inmediata do pago da cuota de autónomos – ENLACE


MÉRCORES 01 de ABRIL
Moratoria das cotizacións sociais á seguridade social empresas e autónomos – ENLACE

Servizos esenciais para centros, establecementos e servizos esenciais – ENLACE

Guía cas preguntas máis frecuentes sobre as medidas adoptadas polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións – ENLACE

Guía de recomendacións para o desenvolvemento de a actividade comercial e abastecemento de zonas rurais sen locais comerciais – ENLACE


MARTES 31 de MARZO
Préstamos avalados para apoio das PEMES e autónomos – ENLACE

Modelo de declaración responsable a emitir para os traballadores por conta allea que non deban acollerse o permiso retribuído recuperable recollido no Real Decreto – ENLACE

Resumo das medidas aprobadas no BOE o día 30 – ENLACE


LUNS 30 de MARZO
derogase o despido obxectivo por faltas de asistencia o traballo establecido no artigo 52.d) do texto refundido da Ley do Estatuto de los Trabajadores – ENLACE

Modelo xustificante para desprazamentos de traballo – ENLACE

Resumo das medidas aprobadas no BOE o día 29 – ENLACE


DOMINGO 29 de MARZO:
Permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que
non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade – ENLACE

Medidas aprobadas polo Real Decreto 10-2020 – ENLACE


VENRES 27 de MARZO:
Medidas complementarias no ámbito laboral – ENLACE


XOVES 26 de MARZO:
Prorrógase o estado de alarma ata as 24:00 horas do 11 de abril de 2020 – ENLACE

Primeiro tramo liña avales ICO para empresas e autónomos – ENLACE

Resumo das medidas aprobadas no BOE – ENLACE

GOHU. Novo servizo de información para empresas – ENLACE


MÉRCORES 25 de MARZO:
Información importante para autónomos sobre o pago da Seguridade Social – ENLACE

Préstamos ICO avalados polo Estado para empresas e Autónomos – ENLACE

Resumo dos comercios que poden abrir segundo o Real Decreto 465-1 – ENLACE

Resumo medidas de limitación da liberdade de circulación das persoas establecidas no Real Decreto 463/2020 – ENLACE

Consultas e preguntas frecuentes sobre Comercio – ENLACE

Consultas e preguntas frecuentes sobre industria e e PYME – ENLACE


MARTES 24 de MARZO:
Instrucións provisionais para solicitar aprazamentos de acordo coas regras de facilitación de liquidez para pymes e autónomos – ENLACE

Guía ertes por forza maior devido o COVID-19 publicado pola Xunta de Galicia – ENLACE

Guía ertes por causas económicas devido o COVID-19 publicado pola Xunta de Galicia – ENLACE

Guía de boas prácticas para os establecementos e o sector comercial – ENLACE

Resumo das medidas publicadas en relación o estado de alarma no BOE e no DOG – ENLACE


LUNS 23 de MARZO:
Instrucións sobre a xestión de residuos procedentes de domicilios, hospitais, ambulancias, centros de saúde, laboratorios, e establecementos – ENLACE

Preguntas frecuentes sobre ertes regulados no estado de alarma – ENLACE

Preguntas frecuentes sobre a prestación extraordinaria por cese de actividade – ENLACE


DOMINGO 22 de MARZO:
Medidas publicadas no DOG da suspensión de determinadas actividades e medidas en vivenda – ENLACE

Criterios para a aplicación de unha restrición temporal de viaxes non imprescindibles – ENLACE


VENRES 20 de MARZO:
RESUMO: conferencia sectorial do comercio – ENLACE

Instrucións sobre o transporte por carreteira (inclúe así mesmo información relativa a talleres de reparación) – ENLACE

Suspéndense a activación do servizo da xestión da demanda de interoperabilidade por criterios económicos – ENLACE

Solicitar financiamento nas entidade financeira de empresas e autónomos para atender as súas necesidades – ENLACE

Aprazamento facturas Naturgy – ENLACE

Condicións para solicitude financiamento para o sector de hostalaría e turismo por causa do COVID-19 – ENLACE

Documento de preguntas e respostas formuladas en relación co estado de alarma – ENLACE


XOVES 19 de MARZO:
Declarada a suspensión de apertura ó público de establecementos de aloxamento turístico – ENLACE

Suspéndese a activación do servizo da xestión da demanda de interrumpibilidade por criterios económicos – ENLACE

Criterios interpretativos para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 – ENLACE

Medidas urxentes extraordinarias para facer fronte o impacto económico e social do COVID-19 – ENLACE


MÉRCORES 18 de MARZO:
Modelo certificado para empresarios individuais para desprazamento – ENLACE

Plazos de pago de deudas liquidadas por la Administración y de pago de deudas tributarias en apremio según Real Decreto ley 8/2020 – ENLACE

Real Decreto 463/2020, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, publicado no BOE – ENLACE

Esquema orientativo para que coñezades as principais medidas aprobadas, especialmente as que afectan coas pymes e autónomos – ENLACE

Medidas #EscudoSocialCoronavirus co fin de protexer a traballador@s, PYMES, autónomos, familias e colectivos vulnerables desta crise sanitaria – ENLACE


MARTES 17 de MARZO:
Medidas urxentes extraordinarias para facer fronte o impacto económico e social do COVID-19 – ENLACE


DOMINGO 15 de MARZO:
Medidas na materia de recursos humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 – ENLACE


SÁBADO 14 de MARZO:
Medidas urxentes extraordinarias para facer frente o impacto económico e social do COVID-19 – ENLACE


VENRES 13 de MARZO:
Declarase a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e activase o Plan territorial de emerxencias de Galicia no seu nivel IG, como consecuencia da evolución da epidemia do  coronavirus COVID-19 – ENLACE

Redes Sociais:

Imaxe para compartir nas vosas redes sociais – ENLACE

Autotest – Sergas

Sergas puxo a disposición dos usuarios un autotest de coronavirus para comprobar se temos algún dos síntomas citados no seguinte enlace. Nel, tamén vos explica o modo de actuación dependendo do caso en que vos encontredes cada un.


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies