Nova normativa sobre as bolsas de plástico

Nova normativa sobre as bolsas de plástico

NOVA NORMATIVA SOBRE BOLSAS DE PLÁSTICO POSTAS Á DISPOSICIÓN DOS CONSUMIDORES

Co fin de reducir o consumo de plástico e axudar así á conservación do medio ambiente, o Goberno  publicou un Real Decreto 293/2018, de 18 de maio, sobre redución do consumo de bolsas de plástico que restrinxe a disposición das bolsas de plástico de forma gratuíta o consumidor.

A PARTIRES DO 1 DE XULLO DE 2018 PROHÍBESE A ENTREGA GRATUÍTA ÓS CONSUMIDORES DE BOLSAS DE PLÁSTICO nos puntos de venda de bens ou produtos.

Prezo orientativo das bolsas de plástico en función do espesor

  • Bolsas de espesor inferior a 15 micras destinadas a usos diferentes dos enumerados na definición de bolsas moi lixeiras: 5 céntimos /bolsa.
  • Bolsas de espesor comprendido entre 15 e 49 micras: 15 céntimos /bolsa.
  • Bolsas de espesor igual ou superior a 50 micras: 15 céntimos/
  • Bolsas de espesor igual ou superior a 50 micras, con contenido igual ou superior a 50% de plástico reciclado pero inferior a 70%: 10 céntimos/