Aqui poderedes atopar diversos materiais para a formación en temas relacionados co comercio.

– Guia resumen da normativa a cumplir polo comercio. Folleto – O TEU COMERCIO MELLORA CUMPRINDO

– GUIA TURISTICA DE A ESTRADA

– Documentación, servicios, formación e nova para o Autónomo en BIC Galicia

– Manual para Comercios para manejo de la web Comercia del programa de fidelización aestradaPlus – Enlace

– Biblioteca Basica do Comercio

1.- Paso Libre             2.- Bo Día             3.- Salta a Vista

4.- Mais por menos             5.- Coidadiño             6.- Apaga o candil

7.- Galeg@ vende (Tomo I)             8.- Galeg@ vende (Tomo II)             9.- Sei que me queres

10.- O meu produto como TIC queiras       11.- Coidando o meu ambiente       12.- Envolto para que volte

13.- Con todas as da lei

Sin-título-1