Nesta sección atoparedes toda a documentación relacionada cos nosos concursos ou sorteos tales como as bases de participación ou os gañadores dos mesmos. Ademáis tamén publicaremos guías, publicacións do DOGA relacionadas ca nosa actividade, manuais e todo tipo de documentación.

– Follas de reclamacións – Enlace

– Calendario Laboral 2019 Galicia. – Enlace

ANOS ANTERIORES

Calendario Laboral 2017 Galicia. – Enlace

Préstamos con cargo al Fondo Financiero del Estado de Ayuda al Comercio Interior – INFO

LEY 1/2013, de 13 de febrero, por la que se modifica la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios comerciales de Galicia – INFO

Modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude – ARTICULO 7: Limitaciones a los pagos en efectivo – Entrará en vigor o 19 de novembro – INFO

DECRETO 204/2012, do 4 de outubro, polo que se crea o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios. – Enlace

– Modificacións na normativa da actividade comercial – Enlace

– Decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio – Enlace

– Lei galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias. – Enlace

– Regulamentación da sinalización das limitacións no consumo, venda e subministración de bebidas alcohólicas en locais comerciais de Galicia. – Enlace

– Modelos oficiais de declaración responsable e comunicación de datos ao Rexistro Galego de Comercio – ENLACE

– nova LEI DE COMERCIO INTERIOR DE GALICIA – DOGATríptico

– Adhesión o Sistema Arbitral de Consumo – Enlace

– Adhesión á colaboración co Carné Familiar – Enlace

– Normativa para tempadas nas que poderán ter lugar as rebaixas nos establecementos comerciais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia – Enlace

Sin-título-1