Vantaxes de asociarse

Dende esta sección poderán descubrir tódalas vantaxes que supón ser socio da ACOE.

A Asociación de Comerciantes de a Estrada pretende ser ser un referente dentro das asociacións de comerciantes mediante a busca continua de vantaxes competitivas para tódolos asociados, e nesa labor centramos tódolos nosos esforzos.

Pretendemos que tódolos comercios da Estrada se animen a asociarse para poder conseguir maior representación ante os estamentos e poder conseguir mais subvencións e acordos que nos permitan facer mais fácil o traballo dos comercios asociados e animar a tódolos conveciños a comprar na Estrada.

Para todo isto ofrecemos diversos servizos e descontos a todos os nosos socios tales como:

 • Uso gratuíto do Armario Intelixente situado na entrada do Parking da Rúa Capital Bernal.
 • Publicidade gratuíta nas pantallas da Rúa Calvo Sotelo.
 • Recibir información por correo de axudas, cursos de información, normativas legais, etc.
 • Recibir avisos por WhatsApp urxentes de inspeccións, información de alertas que poida haber no pobo.
 • Participación das nosas campañas durante todo o ano.
 • Coa alta regalamos 10 tíckets de 1 hora de aparcamento de balde para regalar os clientes. Ademais,  tódolos seguintes tickets que se nos soliciten, a ACOE faise cargo do 50 % do custo.
 • Convenios de colaboración con diversas empresas que vos ofrecen grandes descontos – DESCÚBREOS !
 • Realización de campañas de fidelización da clientela e das compras no pobo, así como de dinamización das rúas.
 • Dispoñibilidade das oficinas da ACOE para celebrar reunións con clientes, rodas de prensa, demostracións de produtos, etc.
 • Asesoramento para a solicitude de axudas, formación, descontos, etc.
 • Xestión de denuncias en relación a labor comercial dos asociados.
 • Representación do sector diante de do Concello, Deputación e Xunta de Galicia.